.

Tjenester

 • Geopolitisk analyse

  SISA tilbyr analyser av internasjonale og geopolitiske utviklingstrekk. Vi legger til grunn et bredt spekter av informasjon og analytiske forutsetninger. Scenarioer og risiko vurderes løpende. Vi formidler våre analyser skriftlig, men også i form av foredrag, samtaler og deltakelse i intern brainstorming. Ta kontakt for å diskutere deres behov og interesser.

 • Foredrag og debatt

  SISA stiller erfarne foredragsholdere og debattanter.

   

  Helge Lurås skreddersyr foredrag for næringsliv og forvaltning. I foredraget Geopolitiske og energiøkonomiske utviklingstrekk analyseres det hvordan befolkningsvekst, ressursknapphet og klimaendringer endrer forutsetningene for økonomisk vekst, politisk stabilitet, vestlig dominans og strategisk konkurranse. Hvordan skal man forstå og tilpasse seg en verden i endring?

   

  I foredraget Terrorisme, ideologi og sikkerhet diskuteres radikaliseringsprosessenes årsaker og de politiske og geopolitiske konsekvensene.

   

  Det tilbys ellers dagsaktuelle foredrag og innlegg knyttet til konflikten mellom Vesten og Russland, de strategiske konsekvensene av Kinas økonomiske vekst, og til uroen i Midtøsten.

 • Policy

  Senteret ønsker å bidra til kreativ og dynamisk debatt om internasjonal politikk og norske samfunnsforhold. Vi vektlegger deltakelse i det offentlige ordskiftet, med kommentar- og debattstoff. SISA skal være tilgjengelig for media og andre samfunnsinteresserte aktører.

 • Forskning

  SISA utfører oppdragsforskning for offentlige etater og private aktører. Medarbeiderne deltar også i forskningsprosjekter i samarbeid med andre norske og internasjonale institutter.

 • Landanalyse

  SISA har et antall faste bidragsytere og flere tilknyttede fagpersoner i og utenfor Norge. Gjennom vårt nettverk kan vi fremskaffe solide fremstillinger og analyser av den politiske og sosiale dynamikken i en rekke land. SISA kan også bistå med forundersøkelser, praktisk tilrettelegging og kulturforståelse. Vi gir risikovurderinger og råd om håndtering av lokale insentivsystemer og lokalt samfunnsansvar. Ta kontakt for å høre hvor SISAs nettverk kan bidra med ekspertise.

 • Strategisk formidling

  Fagpersoner som er tilknyttet SISA er ikke tradisjonelle kommunikasjonsrådgivere, men tilbyr konsulentbistand i forbindelse med komplekse kommunikasjonsutfordringer hvor spisskompetanse på internasjonale policy spørsmål og/eller inngående industri- og markedsforståelse er imperativt. Vi bidrar primært til å definere strategiske retninger og forståelse for politisk og narrativ kontekst.

 • Makro - trendanalyse

  SISA overvåker en rekke utviklingstrekk av betydning for sosial og politisk endring. Å kunne identifisere og møte disse er viktig for selskaper, offentlige myndigheter og investorer. Vi tilbyr utredninger og analyser av trender og tendenser innen områdene demografi, økonomi, miljø, politikk, kultur/samfunn og teknologi. Ta kontakt for å diskutere hva våre analyser kan bidra med.

 • Institusjonsbygging

  SISA er involvert i kompetansebygging, institusjonell konsolidering og demokratisk kontroll av maktapparatet i sårbare stater. Senteret har et særskilt faglig fokus på sikkerhetssektorreform.