.

Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) er etablert og ledes av Helge Lurås. SISA har et tverrfaglig fokus, og oppmuntrer til utveksling mellom akademiske disipliner og praktisk orientert erfaring. Vi søker å forstå og formidle hvordan faktorer som demografi, økonomi, teknologi, miljø og kultur/samfunn påvirker rammebetingelsene til kommersielle og politiske aktører.


SISA skal være synlig i offentligheten og bidra til konstruktiv og kritisk tenkning om nasjonale og internasjonale utfordringer. Medarbeiderne våre tar imidlertid også på seg oppdrag hvor resultatene forblir kundenes eksklusive eiendom.